Translate

jueves, 24 de noviembre de 2016

A Ribeira de Foz, estudo e conclusións do Plano do estuario de Foz en 1787 e das distintas obras na ría de Foz.


Plano do estuario de Foz en 1787

Indagando pola evolución histórica da ria de Foz atopamos que xa existen referencias documentais de carácter cartográfico de este estuario desde finais del século XVII, dado o interese estratéxico para a navegación hasta o porto operativo na vila de Foz . Un plano feito por D. Antonio Alcalá Casano, autor de outros mapas na costa asturiana. Conten datos detallados de carácter toponímico, batimétrico e as correspondentes recomendacións para unha navegación máis segura. Naquel momento, inda non existían os diferentes diques que a día de hoxe temos, e había unha tendencia a que o canal de vaciante (paso de desembocadura) se localizara máis tendido con unha dirección xeral ENE-OSO e, por eso, buscaba o marxe oriental da praia de Altar.
Este plano da ría de Foz realizado no mes de xuño de 1787, que atopamos nos arquivos dixitais da biblioteca nacional hispánica, foi o primeiro que nos fixo sospeitar, de que algo non era como nos pensabamos...

De este plano antigo, se nos atemos de forma fidedigna o que representa, pódense sacar conclusións bastante claras;
Nel vemos claramente como baixaba o curso natural do río Masma, que saia a ría pegadiño a Punta da Arnela seguindo pola beira de Foz . Antes da construción da ponte do ferrocarril.
en el tamén vemos como a desembocadura ia cara a leste transitando fronte a praia de Altar pegada a "Pena Rubia" porque a propia morfoloxía do estuario e da ribeira focega así o levaba segundo as épocas do ano contan os veteranos mariñeiros de Foz. Segundo o plano nos concluímos que anos mais adiante o curso da saída do rio veríase empuxado pola construción da ponte do ferrocarril entre os anos 1930 e 1932, desviando o curso rectilíneo antigo e empuxando este cara a o lado de Mañente, facendo unha forma curva no propio litoral e facendo que este saíse da Punta Arnela en dirección leste.Foto explicativa do primeiro gran cambio que experimentou a nosa ría. A día de hoxe inda se poden apreciar os regos por onde transcorría o río tantos anos atrás:


Tras ver este plano parecíanos en un principio que non podía ser verídico que seguramente estivese mal pois daquela época... Pero unha superposición do plano enriba de unha imaxe satélite do 2016 que a continuación mostramos mais un rigoroso estudo de outros planos de D. Antonio Alcalá que tamén resultaban ser exactos os actuais sacounos de calquera dubida:

Quedounos claro que o curso do río alterouno a ponte do tren. O río baixaba polo mesmo múelle de Foz, a ponte parece que cambiou a desembocadura natural do Masma.
Tamén se pode ver como Foz lle ganou térreno o mar cos recheos portuarios e construcións de diques de abrigo para estes.


Nesta outra imaxe reflectimos no lado oeste a ponte de tres arcos e o dique cego que se fixo para chegar o ferrocarril a esa ponte, dique que formou un estuario de sedimentos acumulados e desviou o leito do rio cara a o lado de Mañente e que así o rio collese forza de correntes o paso por ese tramo estreito baixo a ponte, e obrigado a pasar pola beira oeste facendo a curvatura da costa e que a saída se oriente cara a o lado de noroeste:
O curioso é que ningún estudio publicado da nosa Ría reflicte isto, tamén dicimos que estes estudios os que nos referimos están feitos principalmente para estudar a desaparición paulatina dos mariscos bivalvos da Ría e todos culpan de isto o espigón artificial que se fixo entre os anos 85 e 90, e quizais a ponte non afectou nese sentido os mariscos. Inda que para nos queda mui claro que para a navegación da Ría e os peiraos Focegos si pois se o rio seguise o curso natural anterior a construción da ponte non se terían os problemas actuais de falta de calado, pois as propias correntes do rio se encargarían de sacar a area de forma natural, e o calado seria constante, por onde pasa o curso dun rio sempre hai calado.

¿Porque nos non culpamos da falta de calado os espigóns feitos como a maioría dos estudos ou opinións xeneralizadas?;
Antes da construción dos espigóns o curso do rio xa cambiara como se aprecia na seguinte foto de 1945:


Para a nosa opinión queda demostrado que eses espigóns pouco ou nada tiveron que ver na falta actual de calado, e se teñen incidencia esta é mínima.
Ademais había unha tendencia a que o canal de vaciante (paso de desembocadura) se localizara máis tendido con unha dirección xeral ENE-OSO e, por eso, buscaba o marxe oriental da praia de Altar.


Foto de 1956 explicativa

Esta situación facía mui perigosa a entrada e saída da ria de Foz xa que ese tramo final de desembocadura non estaba fixado e variaba segundo a época do ano ou segundo afectasen os temporais climatolóxicos polo que os patróns dos barcos pasaban moitas dificultades e corrían serios riscos cando tiñan algo de mal tempo, a mobilidade deste tramo final facía que non houbese unha erosión fixada do fondo areoso e as propias correntes de vaciante depositaban as areas en distintos bancos imposibles de localizar, nos cales con mal tempo rompía o mar e nos que as embarcacións mais confiadas chegaban a varar en mais de unha ocasión perigando a vida dos mariñeiros.

A continuación mostramos unha síntese de la historia que atopamos nun antigo libro, que xa reflectía ese problema :
“durante los siglos XVI y XVII Foz contó un importante puerto y con uno de los tres astilleros más importantes de Galicia. Por aquel entonces, armadores y pescadores focenses se dedicaban, fundamentalmente, a la captura de ballenas. Esta importancia pesquera fue decayendo con el tiempo, aunque hoy queda una importante tradición marinera.” (Historiadores del Concello de Foz). Y Pedro Texeira narra que “deste puerto (refiriéndose aquí al de Ribadauia) al poniente trez leguas sale a la mar hun río que llaman de Yspineira, en cuia margen tiene dos aldeas. Vna, de la parte del leuante, que llaman San Cosme del Barrero y, la del poniente, Santiago de Foz. La bara no es de más capacidad que para barcos y aun no de los grandes por ser casi serrada con vn banco de arena. Y estando hio en este puerto el año de seis sientos bentedos, estaua dentro de él vn nauío deochenta toneles, dado fondo más de media legua dentro de su bara. E ynformándome el cómo auía entrado me dixeron auía vn año que aquel nauío se auía entrado, con gran admiración de los que lo uieron, por la bara y paró donde hio lo uí. Y acudiendo la gente de los lugares a la novedad de uer en su puerto nauío tan grande, y sin marea ni sazón para acometer tal entrada, no uieron persona que le gouernaçe. Y como de él no salía qui/en les pudiese ynformar se determinaron a hir a él y lo allaron solo de gente y de todo género de demás cosas, conociendo por sin duda que los piratas lo auían tomado y desbalixado y lo dexaron a la boluntad del tienpo que le encaminó a este puerto donde fuera ynposible que el más sabio piloto lo vuiera metido.”

Os espigóns tanto o da praia da Rapadoira como o da praia de Altar están cumprindo coa función para o que foron feitos que foi a de definir e acoutar a saída da ria, cousa que foi vital para a supervivencia dos peiraos focegos e da pesca naqueles tempos.

Primeiro foi o muro da Rapadoira no que seu extremo se atopa o faro que da imaxe o noso logotipo e que foi feito para resgardar dos temporais as embarcacións focegas pero non foi eficaz para acoutar a desembocadura como podemos apreciar na anterior foto de 1956, así que se acabou facendo o espigón da praia da rapadoira en 1969, no que medrou en area a praia da Rapadoira, para tratar de acabar con esa dificultade que traia de cabeza a mariñeiros e patróns da época.


Foto de 1969 antes da construción do espigón da Rapadoira no que se pode ver a extinta praia da Anguieira de San Cosme, agora recreada de forma artificial con outro espigón.

O espigón da rapadoira conseguiu en parte tal propósito pois logrou fixar de unha mareira mais estable a desembocadura pero non definitiva, pois inda había veces que esta variaba.


Foto 1969, co espigón da rapadoira xa feito, e vemos a desembocadura en dous tramos sin acabar de fixarse.Foto 1983 xa se aprecia mais fixada a desembocadura.

O famoso espigón de San Cosme dos que os focegos historicamente culpamos dos males da nosa ría fíxose con outro propósito, pero que acabou de axudar a fixar definitivamente a desembocadura da nosa ría.

Espigón realizado en 1.987 que trataba de protexer a praia de Altar e recrear a praia natural da Anguieira

¿Cal foi ou era propósito de este espigón?
As faladurias falan de se fixo para resgardar un chalet de un alto cargo. Pero o propósito documentado e que non acadou de conseguir, era a de protexer recrear a praia da anguieira que desapareceu paulatinamente trala construción do dique da Rapadoira e tamén a praia de Altar da erosión que estaban a sufrir pola forza das ondas do mar, erosión que tras as nosas pesquisas cremos que precisamente se veu agraviada co fixamento da desembocadura, pois as correntes da desembocadura da ria cando derivaban cara a leste e que tantos problemas lles traian os mariñeiros, estas mesmas correntes servían de barreira natural coa que se mitigaba a forza do oleaxe na mesma praia de Anguieira e  Altar fronte o famoso na época restaurante Moby Dick, pois a oleaxe o entrar coas correntes perdía gran parte da sua forza. Polo que o noso entender solución de fixar a desembocadura para uns foi solución e para outros o comezo de un problema.


(Azul) as correntes desviadas a leste da ria que mitigaban a forza da oleaxe (verde) na praia de Altar

Este espigón que trataba de recrear de forma artificial a praia da Anguieira, non acabou coa erosión da praia pois como dicimos o que realmente a protexía eran as correntes da propia ria, inda así anos mais tarde este espigón veríase reforzado e ampliado, e por riba a maiores se fixo un dragado dentro da propia ria para tratar de repoñer coa área extraída a erosión da praia de Altar, cousa que mitigou un tempo pero claramente foi un parche que non solucionou, a pesares de isto nos dicimos que este espigón e útil para ter unha definida bocana para as embarcacións que entran e saen de Foz. Pero por contrapartida mui contraproducente para os mariscos bivalvos da Ría. A parte de estas actuacións que nos destacamos como as mais influíron na evolución da ria , fixéronse moitas mais; dragados sin resultados a cada cal mais vario pinto e inútil, construcións de pequenos  pasos de pedra feitos por campesiños para poder cruzar o río en zonas estreitas, etc.
 Entre estas queremos destacar un malecón que se fixo para tratar de canalizar parte dos rios ata os estaleiros, e que o único que logrou foi todo o contrario e acumular mais area aínda pois inda que trataba de canalizar o rio tamén cortou o paso que inda perduraba, e formar una barreira de contención para a acumulación de area pois resgarda esta das correntes de vaciante funcionando dentro da propia ría de xeito similar os diques da praia da Rapadoira e Altar.

Malecón fronte os riles dos estaleiros feito nos anos 70, para tratar de reconducir o curso do rio Masma e Centiño cara a zona de botaduras, e que axudou a elevación do banco de area desviando inda mais os leitos naturais dos dous rios.Evolución dos canais de navegación.

 O certo e algo tamén significativo e que tampouco se vira mui agravada a falta de calado ata a desaparición de unha draga que operaba de continuo sacando area o rente dos peiraos de Foz.

Na nosa humilde opinión e partindo de que non somos enxeñeiros para nos esta claro que a influencia do home na Ria de Foz foi mais ou menos acertada nuns casos, e un fracaso total en outros. Gran parte das actuacións que se fixeron hasta agora na ría, non foron mais que obras illadas e anárquicas, orientadas a resolver problemas relacionados unicamente con algún dos recursos de esta ría, obras que non tiveron en conta o resto dos recursos da ría do Masma, nin as consecuencias de estas actuacións no propio entorno, nin que as rías funcionan como un ecosistema, resultando por isto non só insuficientes, se non tamén contraproducentes. Consideramos que algunha destas se pode e deberían desfacer como a dese malecón fronte a zona de botaduras dos antigos estaleiros que conten tanta area, outras tristemente xa non teñen solución, e se a teñen é de difícil acometida.
Como conclusións:
 Para nos hai dúas obras fundamentais nos males da ría do Masma, o deseño e construción da ponte do Ferrocarril, foi o primeiro gran erro e que nos afogou o calado nos peiraos e o segundo foi o malecón dos estaleiros
. Curiosamente ningunha destas dúas ben reflectida en ningún
dos estudos  que atopamos e consultamos.


    Ponte Ferrocarril


   Imaxe aérea ponte  ferrocarril


A Ribeira de Foz para formar esta particular visión da evolución da ría do Masma, consultou tódolos estudos feitos publicados ata a fecha, os arquivos da biblioteca nacional, a fototeca do Instituto Xeográfico Nacional, e o mais importante as propias xentes de Foz os veteranos mariñeiros, coñecedores da ría do Masma e dos seus cambios palmo a palmo.

lunes, 25 de julio de 2016

Salón Náutico de Laredo Excursión

A Ribeira de Foz con 14 dos seus socios, na excursión o salón náutico de Cantabria en Laredo.
A excursión que ademais de ser ociosa foi moi didáctica para nos  moitos aspectos.
Encantados co trato recibido por parte da organización e tamén coas xentes do pobo Laredano, que nos mostraron en todo momento o cariño que teñen a Foz. Resultou entrañable conversar cos vellos mariñeiros autóctonos que recordan con absoluta precisión os nomes dos barcos de Foz e de moitos mariñeiros Focegos, que recalaban en Laredo nas campañas da anchoa.
Por algo estamos irmandados con estas xentes.
Precioso Laredo, boa gastronomía, aquí cabe destacar Gastro Bar Somera calidade absoluta e bon servizo,  é o incrible e impresionante de ver as instalacións que teñen para a náutica recreativa, pantalanes modernos nos que o número de prazas para embarcacións de tódolos tamaños e clases parece ser infinito. Abraia ver que pobos similares os nosos da Mariña Lucense teñan esas preciosas instalacións.
Moito temos que remar na mariña para poder chegar a ser e ter a metade...

jueves, 21 de julio de 2016

Seguimos coas melloras.


Hoxe os socios da Ribeira de Foz acabamos de instalar no Muelle e en Porto Chico, nos novos soportes, 225m de mangueira de auga de alta calidade, doada pola empresa CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES JOSÉ SAÁ S.L, a cal agradecemos a sua importante colaboración con nos.
Ademais a asociación aportou os acoples e boquillas para estas mangueiras tamén en materias de calidade.

Estas melloras son froito dos socios e polo tanto debemos velar por manter e coidar do que conseguimos ata o de agora.

Animamos a moitos que tendes embarcacións, e inda non sodes participes, a facerse socio de A Ribeira de Foz, para asi poder seguir mellorando as nosas instalacións.

Aproveitamos tamén para dar o seguinte aviso;
Este vindeiro mércores van a empezar a reparar os buracos que teñen os pilares que suxeitan os pantalanes de Porto Chico, nestas reparacións traballarase con soldadura e oxicorte, polo tanto os que teñades as embarcacións pegadas a os pilares, deberiades estar un pouco pendentes destes traballos. Teñen prevista unha duración de tres días.

miércoles, 13 de julio de 2016

Novo acceso a Porto ChicoOutra mellora acadada,
O concello de Foz esta a abrindo un novo acceso a o peirao de Porto Chico, acceso que so se abrira e usara para chegar o peirao, cando se corte a Travesía da Ribeira por mor das moitas festas que temos nesa zoa no verán.
A vía nova será de sentido único para acceder o peirao e nunca para saír do mesmo, para eso seguirase usando a saída de sempre. Quedando como unha rotonda de entrada e saída.
Esto era outra das nosas peticións humildes, que esta vez agradecemos o concello de Foz que reorganice isto, que os socios da Ribeira de Foz viamos necesario para ter unha boa convivencia entre os usuarios portuarios e as festas locais.Seguimos de boas novas, coas melloras dos nosos peiraos de Foz.

Tras conseguir que portos instalase nos peiraos Focegos as torretas de auga e electricidade tan demandadas polos usuarios da náutica recreativa de Foz.
Esta vez tratase da colocación por parte da nosa asociación de 8 soportes en aceiro inoxidable para colgar unhas mangueiras de auga e unhas alargadeiras eléctricas. Soportes que nos donou a Estación de Servicios Foz, S.L.. Repsol de Foz en Marzán, e que serán de gran utilidade para a ordenación correcta dos 200m de mangueiras de auga e alargadeiras de luz que van a portar estes soportes para mantemento das embarcacións deportivas de Foz, ademais eliminamos ter mangueiras tiradas polo chan que poden provocar algún accidente, e logramos tamén unha importante mellora estética nos pantalanes de Foz.
Polo que non nos queda mais que agradecer esta importante colaboración a Estación Repsol de Foz.
Outra das nosas humildes peticións, que portos de Galicia executou estes días pasados foi a colocación de unhas chapas lagrimadas no pantalán do muelle, chapas que serven para tapar unhos ocos nas entradas dos finguers de amarre, ocos nos que os usuarios xa tiveramos algún percance metendo por eles a perna de forma accidental.
Grazas a colocación desa chapa eliminouse o risco que existía.


Portos de Galicia tamen esta a proceder coa colocación das proteccións nos pantalanes de Porto Chico, con isto esta case rematada a obra de reparación e acondicionamento deses pantalanes e a falta de tapar os buratos existentes nos pilares, os traballos de; chorreo, aceitado de tablas, colocación de torretas de auga e luz, e colocación de proteccións están feitos.
O lavado de cara de estes pantaláns pódese ver a simple vista.
Peticións de acondicionamento que no seu dia solicitou a nosa asociación.


domingo, 29 de mayo de 2016

Excursión de pesca a Aguiño

Esta semana organizamos con algúns socios unha saida de pesca guiada na modalidade de spinning na busqueda de o tan prezado robalo, decidimos ir a Aguiño na ria de Arosa Pontevedra. Para elo recorremos a empresa Mar de Aguiño.

 A experiencia foi moi boa en xeral;
 Saimos en grupo organizados o pasado xoves de madrugada cara a Aguiño pois quedaramos co patrón que nos ia levar e guiar as 06.15 am para aproveitar as boas horas de pesca que ofrece a saída do sol. o chegar xa nos esperaba coa planeadora o patrón, que antes de embarcar xa nos advírteo; "hoxe ides practicar pesca extrema" pois o mar estaba bastante bravo esa maña e por esa razón non iamos poder visitar moitas das postas de pesca que teñen dominadas. Unha vez equipados e cos chalecos salvavidas postos, en pouco tempo xa estabamos dando os primeiros lances e paseando os señuelos de vinilo.
  É incrible o numero de afloramentos de rochas, que no medio do mar teñen nesa zoa da ría de Arousa, o soño de calquera pescador de spining poder gozar desas costas e paraxes.
  Tras dúas horas e media lanzando sen practicamente descansar o resultado foi espectacular, con innumerables picadas que se sucedían unha tras outra sin cesar desde a primeira posta que visitamos ata a ultima, o que ademais de gratificante como pescadores resultou divertidisimo, e a pesares de que non tivemos a sorte de sacar un robaliño bo, si que puidemos desfrutar coas robalizas as cales cumprindo estritamente coa normativa, o numero de capturas superou amplamente as nosas expectativas, practicando o pesca e solta con numerosas capturas, pois xa estabamos mais que satisfeitos. As indicacións do guía de pesca e patrón axudaron en gran medida as moitisimas picadas que tivemos, e a pericia e experiencia que este demostrou coa embarcación facía que estivésemos confiados a pesares das duras condicións do mar.O resultado desta primeira excursión de socios que organizamos a Aguiño foi case que inmellorable, e seguro que repetiremos en vindeiras ocasións con  Mar de Aguiño, por que ademais de ser uns profesionais e ser boas persoas no trato, son económicos no prezo en comparanza con outros guías.
Se vos gusta a pesca Spinning, recomendámosvos que se podedes fagades unha saída guiada por eles, merece realmente a pena.


martes, 29 de marzo de 2016

Foz 1948
Un pedaziño de historia e da importancia da industria focega e do muelle de Foz noutros tempos.
De 1948 é este vídeo do documental titulado Riquezas Lucenses, obra de Carlos Boué, guionista e director de moitos dos traballos realizados por Peñalara Films na provincia de Lugo, actividade que compaxina coa de propietario de Augustus Films, productora deste documental.
Merece a pena visionar este pedazo da nosa historia:


martes, 8 de marzo de 2016

Normativa pesca 2016 - Dentro da Ría de Foz


ORDE do 28 de xaneiro de 2016 pola que se establecen as normas de pesca nas augas continentais da Comunidade Autónoma de Galicia durante a tempada de 2016.

Artigo 9.
Réxime especial de especies de esteiro (robaliza, muxo, solla...)

Períodos hábiles.

c) Zonas de desembocadura (anexo do Decreto 282/2002): todo o ano
Provincia de Lugo.
Río
Límite superior
Límite inferior
Masma
Puente da Espiñeira en la carretera nacional 462 entre los ayuntamientos de Foz y Barreiros
Línea recta imaginaria que une Punta Prados con la punta de la escollera de Foz


Dimensións mínimas e cotas de captura.

a) A dimensión mínima de captura para cada unha destas especies será a establecida na normativa de pesca marítima.

b) A cota máxima de capturas por persoa e día será de 5 kg para o total de pezas capturadas e pode non computarse o peso dunha peza. Só se permitirá a tenza dunha peza que exceda o peso do tope establecido.

Engados.
Engados autorizados: xorra ou becho de mar (Nereis sp.), pulga de mar, miolo de pan, quisquilla, mosca artificial cun anzol e sen arponciño, peixes artificiais e mais engados de materiais plásticos ou semellantes (comunmente coñecidos como «vinilos»).
Autorízase a pesca deportiva de cefalópodos con poteira.

Artigo 13.
Horas de pesca
De conformidade co disposto no artigo 31.3 da Lei de pesca fluvial, só se poderá practicar a pesca no período comprendido entre unha hora antes da saída do sol e unha hora despois do solpor. As horas oficiais serán as publicadas na páxina web de Meteogalicia:
http://www.meteogalicia.es/web/predicion/orto/ortoIndex.action, tomando como referencia a localidade máis próxima ao punto onde se estea pescando.

Dez minutos antes do comezo e dez minutos despois da finalización da xornada de pesca todos os aparellos e engados deberán estar recollidos e, se é o caso, as canas pregadas.

Artigo 15.
Canas de pescar e utensilios auxiliares

b) Para a pesca desde embarcacións só se poderá empregar unha cana por persoa, autorizándose un máximo de tres canas por embarcación aínda que o número de persoas embarcadas sexa maior.

c) Nas zonas de desembocadura (anexo do Decreto 282/2002) e nos encoros que se relacionan nos anexos VI e VII desta orde autorízase o emprego de dúas canas desde a beira e a unha distancia máxima do pescador ou pescadora de tres metros.

Artigo 16.
Pesca desde embarcación

De conformidade co disposto no artigo 17 do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais, só se poderá pescar desde embarcacións ou artefactos boiantes nas zonas de desembocadura e naquelas masas de auga expresamente autorizadas nos anexos VI e VII desta orde, sen prexuízo das competencias dos organismos responsables da navegación e a flotación nas zonas de desembocadura ou nas masas de auga continentais.

-------------------------------------------------

jueves, 3 de marzo de 2016

Obras de sinalización no peirao de Porto Chico

A Ribeira de Foz queremos agradecer a portos de Galicia que atendese onte unha das nosas peticións, para mellorar a ordenación viaria portuaria en Porto Chico mediante a sinalización e pintado de unhas zonas de carga e descarga e aparcamentos, cousa que demandamos no seu día, por mor das complicacións que os usuarios de este peirao sofrían sobre todo na época estival. Por isto esta actuación sinxela de ordenación do bordo axudara moito a facilitar labores diarias, como por exemplo as de carga e descarga de materiais.
Esperamos tamén e mantemos a esperanza en que o concello de Foz cumpra o compromiso que adquiriu con nos e coa confraría de pescadores fai case un ano, relacionado con este tema da ordenación viaria de este peirao, compromiso que consistía na apertura nun pequeno vial de uns vinte metros que sirva como novo acceso a Porto Chico e que solucionaría as dificultades e perigos actuais existentes, xa que actualmente nos veráns, nas datas festivas en Foz cortase a circulación do único acceso a este peirao para vehículos, provocando unha situación de crispación entre os usuarios do peirao por non poder acceder as súas embarcacións. Neste pasado verán tras comentar previamente o tema en cuestión co alcade de foz e a policía local, tomouse unha solución de provisional, facendo e sinalizando dobre sentido nunha vía estreita existente, pero que entendemos que por ser algo provisional e non ser adecuada para o dobre sentido, ten certo risco, ademais de non ser adecuada esta para circular con carros de remolque para as embarcacións. Polo tanto esperamos que para este verán se cumpra dito compromiso.

La Voz de Galicia

http://www.lavozdegalicia.es/.../00031456947752584166690.htm

 


lunes, 29 de febrero de 2016

Segunda asamblea de socios da "Ribeira de Foz"

O pasado sábado 27, celebramos a segunda asemblea de socios da "Ribeira de Foz", na que unha vez mais se veu a participación e compromiso por os numerosos socios que acudiron a esta, na que se debateu con intensidade durante o transcurso da mesma.
Na mesma fixemos un resumo dos tramites e das amplas actividades que realizamos durante este ano 2015, das que os socios quedamos moi satisfeitos pola xestión feita ata o de agora a pesares da xuventude da nosa asociación, cumpriremos un ano no vindeiro mes de abril, e no que tamén expresaron o seu descontento xeral con algunhas das promesas incumpridas de vontade política.
Nesta asemblea,chegamos diversos acordos para seguir adiante con tramites pendentes como os de poñer tomas de agua e luz en Porto Chico, para o cal levaremos a cabo unha petición de axuda. Tamén se aprobou insistir na eliminación dos requisitos discriminatorios da famosa bonificación por falta de calado, para o cal faremos uso da figura do "Valedor do Pobo".
E aprobáronse algunhas propostas para este 2016;
Ante a problemática do lixo do mercado que acaba na dársena, despois de debater varias alternativas, acordase: realizar un escrito, para presentar ante Portos e Concello solicitando que se tomen as medidas oportunas para que non se produzan eses feitos, de tirar bolsas e papeis a dársena. Así mesmo, e como medida de concienciación e exemplar, realizarase un martes unha recollida simbólica dende algunha embarcación, e poñeremos un cartel na confraría de pescadores.
Realizar unha charla técnica de pesca, sobre da modalidade deportiva “jigging”.
Programar unha excursión a algunha feira náutica, como poda ser a de Vigo.
Realizar unha cea o comida para tódolos socios.
Tamén se recolleron algunhas peticións de arranxos varios para solicitar a portos, como a de tapar uns furados nos finguers dos pantalans que son perigosos, e nos que xa se produciu algún accidente no pasado.

Progreso de Lugohttp://elprogreso.galiciae.com/noticia/510858/ribeira-pedira-al-valedor-do-pobo-la-bonificacion-por-falta-de-calado-en-foz
La Voz de Galicia 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/foz/2016/02/29/ribeira-dara-ejemplo-recogiendo-basura-puerto/0003_201602X29C2994.htm

 http://www.cronica3.com/wp-content/themes/cronica3/images/cronica3.jpg
http://www.cronica3.com/2016/02/ribeira-de-foz-celebrou-a-sua-segunda-asemblea-de-socios/

miércoles, 10 de febrero de 2016

Plano do estuario de Foz en 1787.

Plano histórico do estuario de Foz en 1787, realizado por D. Antonio Alcalá CasanoDe este plano antigo, se nos atemos de forma fidedigna o que representa, pódense sacar conclusións bastante claras;
Nel vemos claramente como baixaba o curso natural do río Masma, que saia a ría pegadiño a Punta da Arnela seguindo pola beira de Foz . Antes da construción da ponte do ferrocarril.
A desembocadura ia cara a leste "Pena Rubia" porque a propia morfoloxía do estuario e da ribeira focega así o encauzaban.

Mais adiante o curso da saída do rio veríase empuxado pola construción da ponte do ferrocarril, desviando o curso rectilíneo antigo e empuxando este cara a o lado de Mañente, facendo unha forma curva no propio litoral e facendo que este saíse da Punta Arnela en dirección leste.
Foto explicativa do primeiro gran cambio que experimentou a nosa ría. A día de hoxe inda se poden apreciar os regos por onde transcorría o río tantos anos atrás:


Superposición do plano de 1787 enriba de unha imaxe satélite do 2016.
Queda claro que o curso do río alterouno a ponte do tren. O río baixaba polo mesmo múelle de Foz, unha simple ponte o que pode chegar a facer.
Tamén se pode ver como Foz lle ganou térreno o mar:


O curioso é que ningún estudio da nosa Ría o reflicte, claro que estes estudios os que nos refirimos están feitos principalmente para estudar a desaparición paulatina dos mariscos bivalvos da Ría, e quizais a ponte non afectou nese sentido. Ainda que queda mui claro que para a navegación da Ría e os peiraos Focegos ¡SI!

viernes, 5 de febrero de 2016

Penúltimo dragado da dársena portuaria de Foz


 Foto da draga con base en Santander chamada "Cape Coruña", atracada no peirao de Foz , este penúltimo dragado desta dársena data do ano 1974.


jueves, 4 de febrero de 2016

Comisión 8ª Pesca e Marisqueo. do día 03/02/2016 ás 10:30 horas


 Comisión 8ª Pesca e Marisqueo. do día 03/02/2016 ás 10:30 horas. Na que saíu a palestra Foz.e na que o deputado Val formulou as preguntas que en pasados días lle achegamos, conxuntamente o deputado Balseiro. Deputados do parlamento galego e ambos residentes na comarca da mariña.
Agradecemos o Sr. Val o cumprimento do compromiso que adquiriu con nos.

 https://youtu.be/oqP9oMm7m6Qhttp://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/0334/conselleria-mar-anuncia-dragaxe-porto-foz-neste-ano-amplia-traballos-ata-bocana

lunes, 4 de enero de 2016

Evolución da Ría de Foz dende 1945

As fotos son todas o mais aproximadas a igualar escalas e perspectivas.
Marcados solo cauces mais claros.
As veces segundo a época do ano, o cauce da río buscaba a pena Rubia de San Cosme, inda que nestas fotos aéreas apenas se aprecia. Posiblemente porque se tomasen en meses parecidos durante os distintos anos.