Translate

domingo, 25 de octubre de 2015

Archivo Noticias 2015
17-11-2015
www.lavozdegalicia.es/m/noticia/amarina/2015/11/17/pescadores-marinanos-aprenden-foz-configurar-sondas/0003_201511X17C5991.htm
 
El progreso 12-11-2015La Voz 12-11-2015

Progreso, 3 de noviembre, 2015

Voz, 03 noviembre, 2015

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2015/11/03/aplicacion-movil-alerta-zonas-calado-entrar-puerto-foz/0003_201511X3C3994.htm

El Progreso 14-10-2015
14 de octubre 2015Corte de audio do debate electoral, que retransmitiu radio Foz e a Voz de Galicia.16 de maio do 2015.
Nel escoitamos como se di, que se dragaran as dúas dársenas unha delas despois deste verán xa pasado.
A pesar de ser nos unha asociación nova, non cremos que nos faga falta experiencia para dicir a verdade do que vai sucedendo en cada momento, nin para solicitar o que piden os socios. Quizais para prometer desa maneira, si faga falta experiencia...
A pesar de todo confiamos plenamente en que se vai dragar, pois o traballo estase a facer. Respectamos e entendemos o traballo dos técnicos, do Sr.Duran, e dos prazos destes traballos.
Solo contamos as cousas tal e como van sucedendo con total transparencia. O mellor é que os políticos antes das municipais pensaban que os lodos do peirao se podían bascular na praia da Rapadoira...
Por outra parte tamén dicir, que como a pesar de que como se pode escoitar neste corte de audio, se falaba de que se ian dragar as dúas dársenas, cousa na que nos confiabamos, o presidente de portos desmentiu eso, pois dixo na comisión de pesca que non estaba solicitado o dragaxe de portochico formalmente.
Polo que nos, xunto coa confraría de pescadores xa preparamos e vamos presentar tal solicitude, formalmente.

 13-10-2015 Voz de Galicia

 http://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/foz/2015/10/13/ribeira-censura-portos-trato-foz-dragado/0003_201510X13C3993.htm

 

 

12 de octubre 2015

A Ribeira de Foz queremos agradecer a Portos de Galicia o arranxo das táboas que estaban rotas nos pantaláns 1 e 2 de porto chico, táboas que eran perigosas para os usuarios pola posibilidade de tropezar e caer.
Esperamos asi mesmo atendan as nosas peticións de arranxo neses mesmos pantaláns, entre as que se atopan as de sacar as pedras que se desprenderon dos diques durante os temporais e impiden a saída de varias embarcacións, e as de poñer os puntos de suministro de auga e corrente eléctrica tan demandados polos usuarios.
Grazas por atender a petición das táboas.
 11-10-2015 Progreso

 9 de octubre 2015

 

Nos si que creemos mui aproveitable ese estudio de 63.000€ que se fixo na ria, estudio feito por profesionais e que da solucións os problemas de sedimentación das areas na nosa ría. Pensamos que polo menos esa parte do estudio ten un gran valor para saber como actuar con sentido.
Polo tanto non creemos que o estudo en cuestión sexa un despilfarro. En todo caso seira tirar os cartos si obvian este, e fan dragados sin atendelo.

 Estacandos co punto de vertido dende o 2011

 

8 de octubre 2015

Intervención no parlamento galego que nos repercute directamente na Reunión DA COMISIÓN 8.ª, PESCA E
MARISQUEO con fecha do 08/10/2015


21 de A directiva da nosa asociación, desta reunión queremos expresar o noso profundo malestar, pois dilúense as esperanzas de ver ese tan prometido dragado para este ano, e nin tan sequera ter una data de execución.
Dicir, e tamén expresar a nosa desconf
ormidade con algunhas das afirmacións que nos implican, feitas nesta intervención por parte do Sr.Val e o Sr.Duran;
A primeira é, que queremos recalcar, que a nos os funcionarios e técnicos de portos en Lugo, ¡XAMAIS!, nos comunicaron ningunha data de execución de un dragado. Entre outras cousas porque non é o seu traballo, estes tan so so se limitaron a recoller formalmente as nosas peticións por escrito, peticións para a reparación dos pantalans, ampliar servizos nestes, e diversas deficiencias do bordo portuario que consideramos imprescindibles, e que esperamos que agora que xa están tramitadas e presupostadas, portos dende a sua presidencia aceda a facelas realidade.

Neste mesmo punto, dicir que nos so nos fixemos eco das posibles datas de execución da dragaxe, por as promesas electorais nas que o Sr.Castiñeira, aseguraba para este ano a execución do dragado, incluso anunciaba dragados nas dúas dársenas a pesar de que o Sr. Duran nesta intervención di que non teñen ningunha petición para a dragaxe de porto chico.
Queremos recalcar que a nos nunca Portos nos deu unha data para a dragaxe, so fixemos eco das promesas en campaña e dos recortes de prensa, nos que as datas as daban outros. Como se pode ver e comprobar nas diversas publicacións do noso facebook.

Tamén dicir que nin portos nin ninguén, se reuniu con nos, para consensuar (como di o Sr. Duran) nada sobre o noso parecer na instalación dun pantalan e de como se ia instalar este, polo tanto con nos nunca se consensuou nada en este aspecto, e somos parte da comunidade portuaria ou polo menos os nosos setenta e tres socios así nos consideramos. Precisamente neste mesmo punto, nos, tiñamos unha idea de forma e para a instalación de este futuro pantalan, que dentro da nosa humilde condición, levabamos a presentar a portos e instóusenos a non presentala, pois nos comunicaron que o pantalan xa estaba planificalo totalmente, e que era mellor non aportar ningunha suxerencia para non atrasar a obra.

En canto o tema da famosa bonificación por falta de calado, queremos recalcar que non a consideramos unha solución, e facemos o símil de esta, co de un azucarillo que se lles da os animais para que se porten ben. Pois ben, dicir que esta bonificación famosa e unha verdadeira chapuza sen sentido e por enriba discriminatoria, nin se trata do 50% das taxas como afirma Duran nin se aplica a todas as embarcacións recreativas, pois ten articulada a argucia para que so uns poucos a podan reclamar; Esta consiste en discriminar a gran maioría de embarcacións, limitando o dereito a reclamar, e a aplicación de esta, so as embarcacións menores de seis metros e con menos de 25CV . Isto carece totalmente de sentido xa que a falta de calado é a mesma para unha embarcación teña mais ou menos CV, e por enriba, son moito mais perxudicadas pola falta de calado as que sobresaían dos seis metros de eslora. Polo tanto dicir, que a bonificación que ademais non se aplica por defecto coa base de datos de portos, se non que o usuario ten que facer a petición, ademais esta sen carácter retroactivo, nin dende a data da sua publicación no DOGA, nin dende a data que a presenta o usuario, se non que se aplica en caso favorable no seguinte trimestre. Isto parecer, parece que se fixo so, para embarcacións que xa pagan menos por tamaño, e desta forma que non baixen a recadacións de portos considerablemente. Como dicimos nos "un azucarillo" que o único que fai e crear un mal ambiente dos usuarios con estas discriminacións. Para nos isto non é unha solución a falta de calado, e non queremos pagar menos por non ter calado.

¡Queremos!, e aspiramos, a que os nosos portos estean en igualdade de condicións ca outros da nosa veciñanza, que teñan os servizos mínimos de luz e auga, poder albergar neles as cerca de cincuenta embarcacións ou mais que están en lista de espera para conseguir atraque, e que cando barcos de turistas, como os mais de dez que nos preguntaron este verán, se acheguen o noso pobo poidan arribarse os nosos peiraos, para desfrutar de Foz , e así fomentar o turismo marítimo. Esas son as nosas premisas, non temos ningunha afinidade política nin afán de tela. O noso obxectivo e simple; "Velar polos intereses da comunidade de usuarios dos portos de Foz" 

 

 

7 de octubre 2015

Hoxe na REUNIÓN DA COMISIÓN 8.ª, PESCA E
MARISQUEO


 5 de septiembre 2015

25 de agosto 2015·

Esto non pode ser, a gran maioría acaba na nosa ría, cada martes.
 A nosa Asociación denuncia;
Esta situación terase que solucionar algún día, xa sexa mediante denuncia a Seprona, ou que as autoridades responsables tomen as medidas que sexan necesarias.
Pero é totalmente vergonzoso, na próxima asemblea tomaremos as medidas que estimemos oportunas os socios.


 Voz de Galicia 13-08-2015

 Progreso 12-08-2015

 11 de agosto 2015

Este veleiro Suizo de 12m foi o único ata o momento que se atreveu a entrar este días en Foz, dicimos o único porque foron varios os que sorprendentemente chamaron o nº da nosa asociación para informarse sobre as posibilidades de atraque e dos servizos que terían en tal caso, isto a pesares de non saír Foz no mapa de portos de Galicia da web, obviamente saltásenos pois as carencias son moitas. Varios veleiros; Vascos e Franceses sobre todo. Uns dez chamaron o noso teléfono, que tras explicarlles as condicións que terían se entrasen nas nosas dársenas declinaron esa posibilidade. Sobre todo pola falta de calado.
Esperemos que os políticos que prometeron o dragado e colocación de mais atraques para despois deste verán, cumpran e así para o verán que ven poder saír no mapa e que non declinen eses veleiros a posibilidade de atracar uns días nos nosos portos.

 

2 de agosto 2015

Hoxe, colaboramos co club Kayak de Foz con 20 embarcacións de apoio, a regata que se disputou en Foz, so comentar que aínda que a cousa se tornou algo pola climatoloxía, solventouse a situación sin ningún percance reseñable, e a regata saíu adiante con seguridade e solvencia.
Pola parte da directiva da nosa asociación temos que felicitar a estes 20 socios, pola sua boa forma de actuar ante as dificultades que finalmente se nos presentaron.


 

Progreso 14-07-2015

 

14 de julio 2015

Ideas...

 12 de julio 2015

 Pantalan nº2, tende cuidado o pasar por encima ten varias tablas rotas. Xa demos aviso a portos.

 Este gran tronco levaba todo o ano flotando entre augas, polos pantalanes de portochico, un dos socios deixouno aquí amarrado.
Xa demos aviso para que o retiren.

 9 de julio 2015

A nos a administración pediunos que a solicitasemos para poder aplicala. Así que ou se enganan na nova, ou nos enganaron a nos.
Porque se fose a sin solicitude previa, xa teriamos que estar bonificados en Foz dende o 22 de decembro do 2014.Bonificación por ter menos de un metro de calado e so para embarcacións de menos de 6m e 25hp. Non para todas as embarcacións.

8 de julio 2015

Primeiro paso, ¡gracias!.

7 de julio 2015

Esta era a nosa proposta dentro da nosa humilde condición de non técnicos, que vai resultar tardia, entendiamos que nesta situación de atraque as embarcacións estarian a mellor disposición de capear os temporais, e serian unhas 10 prazas mais que as actualmente 40 proiectadas, ademais con un mínimo gasto, xa que a entrada actual do pantalán seguiria sendo a que xa temos, sen mais infrastucturas.
Igualmente estamos moi satisfeitos coas fururas e inminentes obras de dragado e pantalán, que se vaian facer por parte de Portos de Galicia.


8 de julio 2015

Nota Informativa:
Parte de directiva de la Asociación A Ribeira de Foz, se desplazo a Lugo el viernes día tres, a las oficinas de Portos de Galicia donde se entrevisto con el delegado de dicho ente en nuestra provincia. Entre otros asuntos que se abordaron en la reunión cabe destacar:
- La presentación de la documentación y aceptación de la reclamación por parte de algunas de las embarcaciones de nuestros asociados, a las cuales les corresponde la bonificación de la tarifa portuaria por falta de calado, bonificación que se compromete poner en vigor a partir del próximo recibo de agosto.
-Solicitud de agua y luz para los pantalanes de Puertochico, la cual será atendida y se pondrá en marcha lo antes posible.
-Encendido de los focos que actualmente están apagados en los dos puertos, durante la época estival y su mejor adecuación al horario solar.
-Abrir un nuevo vial perpendicular a la playa de Tupide que permitiría entrar y salir de Puertochico, facilitando y mejorando el acceso a este puerto.
-Ordenar y librar la zona de carga y descarga del puerto y la entrada al pantalán de dicho puerto.
Por parte de puertos se nos informo, que pretenden organizar la situación caótica actual en el puerto, mediante la instalación de una marina seca, que tienen en estudio, y que así mismo harán un control más exhaustivo en los puertos, a pesar de no tener un guarda muelles destinado expresamente para estés fines en Foz, como existe en otros puertos de la comarca. Así mismo nosotros valoramos el esfuerzo y duplicidad del guarda muelles actual ya que atiende en la medida de lo que puede nuestros puertos a pesar de estar destinado en Ribadeo. Por nuestra parte nuestra asociación comunicamos estar dispuestos en colaborar con la entidad en la forma que ellos estimen oportuna, una vez regulen la situación actual del bordo portuario y pantalanes.
Por último se nos confirmó de que se pondrá un nuevo pantalán y se dragará el puerto grande, algo que ya se anunció en varias ocasiones. El proyecto ya está realizado, por lo que se nos indico que ya no caben sugerencias ni cambios. Aunque desde la asociación pretendíamos hacerlas, por entender algunos peligros de seguridad que las embarcaciones que en un futuro tengan plaza en ese pantalán pueden sufrir, pero nos mostramos muy satisfechos con la ejecución inminente de esta obra.
Desde la asociación pretendemos que dada la gran demanda de embarcaciones esperando por atraque, draguen e instalen más pantalanes también en portochico, ya que las instalaciones actuales de este están muy deterioradas y su falta de calado es grave .Así mismo queremos resaltar un buen proyecto que portos tiene para esta zona, la cual mejoraría ampliamente el servicio náutico deportivo y su impulso a nivel turístico seria muy beneficioso para Foz. Proyecto que por nuestra parte nos gustaría que se realizase lo antes posible e instaremos al concello se implique en su petición.
La reunión resultó cordial y altamente beneficiosa para los usuarios de los puertos de Foz, y marca un inicio de objetivos que esta asociación pretende desarrollar y llevar a cabo.


 Voz de Galicia 07/07/2015

 Aclaración: Non nos cobrara menos, pagaremos o que nos corresponde pola normativa de tarifas de portos.

 

 Progreso 07/07/2015

 Esta nova non esta correcta:
Nos non falamos co Presidente Duran, nin sabemos ningunha fecha de execución de nada. Tan so presentamos en portos unhas solicitudes dos nosos socios que portos aceptou de bon grado en poñelas a cabo en canto puidese.
Tamen nos falaron de que o dragado e o pantalán do muelle iase facer pero non de cando.

 26 de junio 2015

16 de junio 2015


15 de junio 2015


7 de junio 2015

O pasado venres tivo lugar a primeira charla informativa das que vamos organizar o longo do ano. A xornada centrouse sobre a normativa e seguridade na náutica de recreo; foi impartida por Fernando Otero Alonso, coordinador de inspeción e seguridade marítima na Capitanía de Burela. Contouse con numeroso público interesado por estes temas, que o finalizar a charla plantexaron moitas preguntas. Cara o verán realizaranse máis xornadas sobre diferentes temas relacionados coa náutica de recreo. Tamén comunicamos os socios que precisen mercar, algún dos distintos materiais obrigatorios en seguridade de embarcacións recreativas, as distintas ofertas do mercado.
A asociación anuncia que esta en disposición de aclarar calquera dubida respecto a estes temas, no teléfono 633 027 780, ou no correo electrónico, aribeirafoz@gmail.com

 

 Progreso 05/06/2015


 

Progreso 04/06/2015

 

3 de junio 2015


1 de junio 2015· 

 http://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/foz/2015/06/01/ribeira-organiza-foz-jornada-sobre-normativa-nautica-recreo/00031433180827347741962.htm

Dende a asociación A Ribeira de Foz; queremos informar do evento que vamos a realizar o vindeiro venrres 5 de Junio, as 20h en Foz, no centro de interpretación da Mariña (CENIMA)
No cal se impartirá coa colaboración de Fernando Otero Alonso (Coordinador de Seguridad e Inspección Marítima), unha charla informativa sobre normativa e seguridade na náutica de recreo.
Evento aberto o público, e que forma parte do programa de actividades 2015 da nosa asociación.

 

16 de mayo 2015· 

Corte de audio do debate electoral, que retransmitiu radio Foz e a Voz de Galicia. Tres candidatos fan alusión as dragaxes e zoas portuarias:

16 de mayo 2015·

Audio:
Así explicou o 22 de abril, 2015 o presidente do ente portuario autonómico, Jose Juan Durán, en resposta a preguntas do Grupo Popular na Comisión de Pesca e Marisqueo do Parlamento de Galicia.

14 de mayo 2015

NOTA DE PRENSA PP
Os populares logran introducir no acordo final as dragaxes dos portos de Burela e Foz, que o PSOE deixaba “inexplicablemente” fóra da súa iniciativa
O PARLAMENTO GALEGO ACORDA POR UNANIMIDADE INSTAR Á XUNTA A ACOMETER AS DRAGAXES DAS DÁRSENAS DE FOZ, RIBADEO, VIVEIRO E BURELA
• O acordo final modifica o texto proposto polo PSOE e recolle na súa literalidade a emenda popular “para non xerar portos de primeira e de segunda categoría” e que en todos se solucionen os problemas de calado detectados
• O presidente de Portos de Galicia confirmou no Parlamento que está en marcha a tramitación técnica, económica e administrativa de todas estas dragaxes ante as demandas formuladas polos usuarios
Santiago, 13 de maio de 2015.- O Parlamento galego acordou por unanimidade instar á Xunta de Galicia a “continuar as xestións en curso e os trámites preceptivos xa en marcha para acometer de xeito inmediato o dragado das dársenas portuarias de Foz, Ribadeo, Viveiro e Burela, co fin de recuperar a súa operatividade e evitar posibles situacións de risco para as persoas e as embarcacións”
O acordo final modifica o texto proposto polo PSOE e recolle na súa literalidade a emenda formulada polo Grupo Popular, que corrixe a iniciativa orixinal e incorpora, ademais das dragaxes de Viveiro e Ribadeo, as dos portos de Burela e Foz, que o PSOE deixaba “inexplicablemente” fóra da súa iniciativa.
O voceiro do Mar, Jose Manuel Balseiro explicou que o seu partido logrou introducir no acordo final estas dúas localidades “convencidos de que a iniciativa socialista se quedaba corta” e tras indicar que ante “a mesma problemática deben darse as mesmas solucións, porque os populares, a diferenza do PSOE, non queremos ter portos de primeira e de segunda categoría en función dos intereses electorais e partidistas”.
TODAS AS DRAGAXES EN TRAMITACIÓN
Finalmente, Balseiro lembrou que hai unhas semanas o Presidente de Portos de Galicia, Jose Juan Durán, confirmaba, a preguntas do Grupo Popular e en sede parlamentaria, que están en marcha a tramitación técnica económica e administrativa de todas estas dragaxes, ante as demandas formuladas polos usuarios e os problemas de calado detectados.
Balseiro lembrou que a tramitación dunha dragaxe é un proceso complexo, desde o punto de vista técnico, no que participan distintas administracións, que realizan varios informes sobre as actuacións a acometer.
Por iso, salienta a importancia de que en Portos de Galicia xa estean impulsando os trámites que lle corresponden e establecendo as condicións técnicas e orzamentarias necesarias para acometer as dragaxes das dársenas portuarias de Ribadeo, Foz, Burela e Viveiro á maior brevidade posible.

14 de mayo 2015

NOTA DE PRENSA PSG-PSOE
O PARLAMENTO APROBA UNHA INICIATIVA SOCIALISTA PARA PEDIRLLE Á XUNTA A DRAGAXE DAS DÁRSENAS DE RIBADEO, VIVEIRO, FOZ E BURELA
José Ramón Val acusa ao goberno galego e ao PP de “facer promesas sen data” para agochar que “enganar aos veciños da Mariña porque saben que non van facer nada”
Santiago de Compostela, 13 de maio de 15. A Comisión de Pesca do Parlamento aprobou hoxe unha proposición non de Lei do Grupo Socialista para pedirlle á Xunta que realice “de xeito inmediato” a dragaxe das dársenas portuarias de Ribadeo, Viveiro, Foz e Burela. O portavoz de Pesca, José Ramón Val, acusou ao PP e ao goberno galego de ter anunciado as dragaxes “sen data” porque “saben que non van facer nada”.
Val advertiu que “enganan aos veciños e veciñas da Mariña” con promesas baleiras feitas para “salvar a cara” en campaña electoral e dixo que “a partir do 24 de maio –o día das eleccións- non van facer absolutamente nada”. Lembrou que o PP leva seis anos rexeitando tódalas emendas socialistas para incluír estas actuacións nos orzamentos.
Acusou ao goberno galego de chegar ao “límite do absurdo” para tratar de esquivar a súa responsabilidade tentando “cargarlle a intervención á concesionaria” dos portos cando o contrato tan só inclúe obras menores e mesmo “enfrontándose coas directivas dos clubes náuticos de Ribadeo e Viveiro”.
O responsable socialista alertou da urxencia destas actuacións por canto en Ribadeo “pasouse de 2,5 metros de calado a tan só 60 centímetros nalgunhas zonas”, ademais de un “gran problema na bocana de acceso ao porto”. No caso de Viveiro, dixo, as últimas mareas vivas deixaron en seco ao porto, provocando que as embarcacións quedaran varadas enriba da orza, cun evidente risco de accidente.


14 de mayo 2015·

Voz de Galicia

13 de mayo 2015

Seguimos sen fechas previstas, e levamos asi dende o 2011, como vedes nesta foto. Tamén recordar que son dúas dársenas sen calado as que temos en Foz.

 

13 de mayo 2015·

O PARLAMENTO GALEGO ACORDA POR UNANIMIDADE INSTAR Á XUNTA A ACOMETER AS DRAGAXES DAS DÁRSENAS DE FOZ, RIBADEO, VIVEIRO E BURELA
O acordo final modifica o texto proposto polo PSOE e recolle na súa literalidade a emenda popular “para non xerar portos de primeira e de segunda categoría” e que en todos se solucionen os problemas de calado detectados
O presidente de Portos de Galicia confirmou, no Parlamento, que está en marcha a tramitación técnica económica e administrativa de todas estas dragaxes ante as demandas formuladas polos usuarios

Santiago, 13 de maio de 2015.- O Parlamento galego acordou, por unanimidade, instar á Xunta de Galicia a “continuar as xestións en curso e os trámites preceptivos xa en marcha e acometer de xeito inmediato o dragado das dársenas portuarias de Foz, Ribadeo, Viveiro e Burela, co fin de recuperar a súa operatividade e evitar posibles situacións de risco para as persoas e as embarcacións”
O acordo final modifica o texto proposto polo PSOE e recolle na súa literalidade a emenda formulada polo Grupo Popular, que corrixe a iniciativa orixinal e incorpora, ademais das dragaxes de Viveiro e Ribadeo, as dos portos de Burela e Foz, que o PSOE deixaba fóra “inexplicablemente” da súa iniciativa.
O voceiro do Mar dos populares galegos, Jose Manuel Balseiro explicou que o seu partido logrou introducir no acordo final estas dúas localidades convencidos de que a iniciativa socialista “se quedaba corta” e tras indicar que ante “a mesma problemática deben darse as mesmas solucións, porque os populares, a diferenza do PSOE, non queremos ter portos de primeira e de segunda categoría en función dos intereses electorais e partidistas.
TODAS AS DRAGAXES EN TRAMITACIÓN
Finalmente, o voceiro do Mar do Grupo Popular, Jose Manuel Balseiro lembrou que fai unhas semanas, o Presidente de Portos de Galicia, Jose Juan Durán, confirmaba –a preguntas do Grupo Popular e en sede parlamentaria– que están en marcha a tramitación técnica económica e administrativa de todas estas dragaxes, ante as demandas formuladas polos usuarios e os problemas de calado detectados.
Balseiro lembrou que a tramitación dunha dragaxe é un proceso complexo, desde o punto de vista técnico, no que participan distintas administracións, que realizan varios informes sobre as actuacións a acometer. Por iso, salienta a importancia de que Portos de Galicia xa estean impulsando os trámites que lle corresponden e establecendo as condicións técnicas e orzamentarias necesarias para acometer as dragaxes das dársenas portuarias de Ribadeo, Foz, Burela e Viveiro, á maior brevidade posible.

http://josemanuelbalseiro.com/2015/05/13/comision-de-pesca-1305b/

11 de mayo 2015

A Fundación Expomar Burela facilitou a nosa asociación un número de invitacións para asistir a XVI edición da Feira Monográfica Náutico Pesqueira Expomar que terá lugar do 14 o 17 de Maio de 2015 en Burela – Lugo – no novo Recinto “Nave de Redes“, localizado na explanada portuaria de dita localidade.
Gracias a fundación expomar por ter esta deferencia coa nosa asociación.
Os socios que teñen ou tivesen relacionados co sector da pesca profesional e queiran visitar a feira, poden poñerse en contacto co número da asociación.

27 de abril 2015

Xa estamos legalmente constituídos, estatutos feitos, CIF e conta bancaria aberta, todos os pasos están xa dados para o correcto funcionamento da asociación.
Agradecemos a Asesoría Marcos Fernández a súa colaboración altruísta con nos para estes tramites.
A partir de hoxe comenzaremos a formalizar as fichas dos socios que xa se apuntaron, e anunciamos que se alguén se quere apuntar na asociación pode poñerse en contacto con calquera das persoas da directiva persoalmente, no teléfono 633 027 780, ou no correo: aribeirafoz@gmail.com

 La Voz de Galicia 27/04/15 y Progreso

 

 

27 de abril 2015·

Xa temos o logotipo da asociación.
Gracias a Carlos Neira "Lukas" pola sua colaboración desinteresada.

El Progreso 24/04/15

Tamén nos afecta indirectamente. A contaminación da ria non e boa pa ninguén.

 La voz de Galicia y Progreso 23/04/2015


 

22 de abril 2015

Hoxe visitou os peiraos de Foz o líder da oposición estatal Pedro Sánchez, esperemos que aparte de sacar as fotos de rigor, se fixase na falta de calado que estamos a sufrir fai moitos anos xa.

 

22 de abril 2015·

Comisión de Pesca e Marisqueo 22/4
22, Abril 2015 por J.M. Balseiro
Así o explicou hoxe o presidente do ente portuario autonómico, Jose Juan Durán, en resposta a preguntas do Grupo Popular na Comisión de Pesca e Marisqueo do Parlamento de Galicia
BALSEIRO PON EN VALOR AS XESTIÓNS IMPULSADAS POR PORTOS DE GALICIA TRAS CONFIRMAR QUE TRAMITA AS DRAGAXES DAS DÁRSENAS PORTUARIAS DE FOZ, RIBADEO, VIVEIRO E BURELA
Sala de Comisións do Parlamento de Galicia
Estanse a realizar estudios e tramitacións previas para executar estas operacións dirixidas ao aumento do calado e operatividade nestas tres localidades mariñás
Balseiro agradece os pasos que se levan dado e insistiu na importancia de axilizar estas operacións, como de feito está facendo Portos de Galicia
Santiago, 22 de abril de 2015.- O voceiro do Mar do Grupo Popular, Jose Manuel Balseiro, quixo poñer en valor as xestións desenvolvidas polo ente público Portos de Galicia, dependente da Consellería do Medio Rural e do Mar, que está a realizar os estudos e tramitacións previas para executar dragaxes nas principais dársenas da Mariña lucense, nomeadamente en varios puntos dos portos de Foz, Ribadeo, Viveiro e Burela.
Así o confirmou esta mañá o presidente de Portos de Galicia, Jose Juan Durán, en resposta a preguntas do Grupo Popular na Comisión de Pesca e Marisqueo do Parlamento galego, a través das que os populares se interesaban polos problemas de perda de calado que se teñen detectado nestas catro instalacións.
AXILIZAR A TRAMITACIÓN PREVIA
Pola súa banda Balseiro sinalou que, aínda que comprende que acometer as dragaxes que permitirán ganar en calado e operatividade nestas dársenas, para que ofrezan garantías de éxito e permanencia, esixe unha tramitación técnica e administrativa complexa (estudo da situación dos sedimentos, estudo das dinámicas marítimas, autorizacións sectoriais para os puntos de vertido, contratación das obras, execución material das dragas) si quixo agradecer os pasos que se levan dado e insistiu na importancia de axilizar estas operacións, como de feito está facendo Portos de Galicia. Ademais tanto Balseiro como Jose Juan Durán coincidiron na importancia de dar resposta ás necesidades dos usuarios destes catro portos, con especial atención aos problemas que afectan ao sector profesional.
ANÁLISE PORTO POR PORTO
En resposta a preguntas do Grupo Popular, o presidente de Portos de Galicia deu un repaso da situación administrativa na que se atopan estes trámites, en cada un dos portos
No caso de Ribadeo e Viveiro, Jose Juan Durán confirmou que se estan a realizar estudos previos que permitan coñecer a realidade exacta da acumulación de sedimentos nos fondos mariños para planificar, en base a estes datos, as actuacións que corresponden.
En Viveiro estanse tramitando en dúas fases as actuacións correspondentes á dragaxe do porto pesqueiro, en Celeiro, e ás instalacións náutico recreativas de Viveiro. En Ribadeo, estanse realizando as batimetrías necesarias para proxectar a dragaxe da canle de acceso e as instalacións náutico deportivas.
Polo que respecta a Burela, a tramitación atópase avanzada, coa autorización xa do punto de vertido e estimación orzamentaria para a actuación. Actualmente está pendente de informe de Capitanía Marítima.
En canto a Foz, o proxecto de dragaxe atópase xa contemplado nos orzamentos do ente público para este ano, que acaban de abrirse. Os servizos técnicos de Portos de Galicia teñen catalogado a actuación como dragaxe de investimento e contará cun orzamento inicial de 200.000 euros. Actualmente, a dragaxe atópase en fase de tramitación.
Dentro deste proceso xa está en execución a caracterización do material e restaría posteriormente a autorización dun punto de vertido e solicitude de informes sectoriais ás administracións competentes. En paralelo á execución da caracterización do material estase a elaborar xa o proxecto de obra da dragaxe para acelerar os prazos ao máximo.
“Unha vez superados os trámites preceptivos cos seus prazos regulamentarios, poderían dar comezo os traballos”-asegurou a modo de conclusión o presidente de Portos de Galicia.

 

21 de abril 2015·

O Deputado autonómico Jose Manuel Balseiro Orol INTERPELA AO PRESIDENTE DE PORTOS SOBRE AS ACTUACIÓNS PREVISTAS PARA A DRAGAXE DAS INSTALACIÓNS PORTUARIAS DA MARIÑA LUCENSE
A acumulación de sedimentos en cursos de auga e nas canles de acceso dificultan a capacidade de navegabilidade, operatividade e transporte marítimo en algúns puntos da Mariña como os portos de Foz, Viveiro, Ribadeo e Burela
O voceiro popular do Mar, Jose Manuel Balseiro, interésase no Parlamento sobre actuacións ten previsto desenvolver a administración autonómica para o dragado das instalacións portuarias da Mariña lucense
Co paso do tempo e a dinámica propia das correntes marítimas produicíuse acumulación de sedimentos en cursos de auga e nas canles de acceso das distintas instalacións portuarias que dificultan a capacidade de navegabilidade, operatividade e transporte marítimo.
Para dar solución a esta problemática Portos de Galicia vén de impulsar distintas actuacións técnicas, entre as que se atopan futuros dragados, que permiten ganar calado e recuperar a normalidade nos espazos portuarios.

 

19-04-2015

 http://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2015/04/21/crean-foz-asociacion-ribeira-usuarios-barcos-deportivos/0003_201504X21C8998.htm