Translate

lunes, 4 de enero de 2016

Evolución da Ría de Foz dende 1945

As fotos son todas o mais aproximadas a igualar escalas e perspectivas.
Marcados solo cauces mais claros.
As veces segundo a época do ano, o cauce da río buscaba a pena Rubia de San Cosme, inda que nestas fotos aéreas apenas se aprecia. Posiblemente porque se tomasen en meses parecidos durante os distintos anos.